ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

Beste sporter en/of betrokkene bij de vereniging,

Als eerstejaarsstudenten van de opleiding Sportkunde van de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies te Groningen werken wij aan een organisatieadvies voor de sportvereniging waar u lid en/of betrokken bij bent. Juist in deze bijzondere Corona-tijd is het belangrijk om uw mening over de sterkten en zwakten van de vereniging in beeld te hebben. Daarmee hopen wij uw sportvereniging goede adviezen te kunnen geven om ook in de toekomst bestaansrecht te houden.

Wij zijn van mening dat de vragen in deze enquête alleen zelfstandig beantwoord kunnen worden door respondenten van 16 jaar of ouder. Dit omwille van de complexiteit van de vragen. Voor respondenten die jonger zijn dan 16 jaar adviseren we om de enquête samen met een van je ouders/verzorgers in te vullen.

De resultaten uit deze enquête worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld aan het bestuur van de vereniging en gebruikt voor onderzoek door het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap om de sportverenigingen in Noord-Nederland te kunnen helpen. De vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com