ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

Job Crafting for Learning

Beste lezer,
Fijn dat je wilt meedoen aan het onderzoek met betrekking tot 'Job Crafting for Learning'. De vragenlijst bevat een aantal stellingen. Het is de bedoeling dat je bij iedere stelling aangeeft in hoeverre deze op jou van toepassing is. Wil je alsjeblieft uiterlijk 23 maart 2018 deze vragenlijst invullen? Het invullen duurt 10 minuten. Wil je meer weten over het onderzoek of over de uitkomsten, stuur dan een mail naar tonnievwv@gmail.com. Alvast heel hartelijk bedankt,
Open Universiteit Heerlen, Tonnie van Wiggen-Valkenburg

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com