ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

De ideale behandeling

Voor een boek over zelfbeschadiging voor hulpverleners binnen de GGZ wil ik graag weten hoe mensen die zichzelf beschadigen of beschadigd hebben hun behandeling graag zouden willen zien. Wil je mij helpen door deze vragenlijst in te vullen?

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com