ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

De Korfbalconsument

Geachte heer, mevrouw,

Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de preferenties van korfbalconsumenten met betrekking tot kleding en leveringen. In deze enquête zijn enkele vragen opgesteld om te achterhalen hoe u als korfballer hier naar kijkt. Door het in vullen van deze enquête helpt u mij inzicht te verkrijgen in de preferenties van korfbalconsumenten. De enquête is anoniem en bestaat uit 21 vragen. Dit zal vijf á tien minuten van uw tijd in beslag nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com