ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

Onderzoek seksdrive

Het hoofddoel van deze vragenlijst is het meetbaar maken van de biologisch-evolutionaire seksdrive. Vanuit een biologisch-evolutionair perspectief is de seksdrive een interessant gegeven. Seksdrive stuurt namelijk ons seksueel gedrag. Hoe sterker de (seks)drive, des te gerichter het (seksueel) gedrag. Seksueel gedrag betreft alle acties die een persoon uitvoert om zijn of haar seksdrive (uiteindelijk) te kunnen (laten) bevredigen. Seks is alles wat een persoon zelf onder seks verstaat. Echter, als het gaat om ‘seks met iemand’, dan wordt geslachtsverkeer bedoeld. Al dan niet vergezeld met een orgasme bij één van de betrokkenen.

Onderstaande vragen gaan soms in op zeer intieme aspecten van iemands leven. Het kan dan dus moeilijk zijn om hierover iets te uiten. Toch vragen we u om de vragen zo waarheidsgetrouw in te vullen. Maar, u bent vrij om vragen niet te beantwoorden en om op elk moment te stoppen. Het invullen van de vragen is geheel vrijwillig en anoniem. De gegevens worden uiteraard zeer vertrouwelijk verwerkt. Het is niet mogelijk om uw naam te herleiden uit uw gegevens.

Binnen het kader van het afstuderen van Bachelorstudenten aan de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, worden er extra vragen gesteld. Het kan dus zijn dat bepaalde vragen meerdere keren voorkomen.

Verder is het geen probleem als u de Seksdriveschaal het afgelopen jaar al een keer heeft ingevuld.

Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Denk niet te lang na over de antwoorden. Meestal is uw eerste ingeving het beste.

Uw bijdrage aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar: maike.sommer@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Anne den Braber
Jackie Heideman
Maike Sommer
Marjolijn van der Toorn
Paul van der Werf

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com