ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com

Autisme lotgenotengroep

Geachte lezer,


Voor mijn studie aan de Hoge School Rino te Utrecht werk ik aan een praktijkonderzoek over lotgenotencontact voor volwassenen met een ASS-diagnose die deelnemen aan een gespreksgroep. Volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie.

Dit praktijkonderzoek meet de effecten van lotgenotencontact.
Daarnaast is uw persoonlijke mening belangrijk in dit onderzoek.

Met de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de effectiviteit van lotgenotengroepen te behouden of verder te ontwikkelen.

In dit praktijkonderzoek is de centrale hypothese:
Lotgenotencontact, voor volwassenen met een ASS-diagnose, draagt bij aan een beter sociaal netwerk, meer sociale steun, empowerment en zelfwaardering, waardoor indirect de kwaliteit van leven bevorderd wordt,en volwassenen met een ASS-diagnose minder een beroep hoeven te doen op(betaalde)zorg.

De antwoorden worden anoniem verwerkt.
Het invullen van de vragen lijst neemt ongeveer 10 tot 20 minuten in beslag.

Mocht u nog vragen willen stellen, stuur dan een mail naar:
autisme2112@gmail.com

Dank voor u medewerking.

Marlien Pijler Swelsen

 
   ThesisTools 
   Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com